Konsultacje u klienta

Architekt wnętrz Pszczyna - konsultacje

Kon­sul­tacje u klienta to najszyb­szy sposób na odświeże­nie lub urządze­nie Waszego wnętrza.

Pod­czas spotka­nia roz­maw­iamy o:

  • możli­woś­ci­ach aranżacyjnych,
  • rozwiąza­ni­ach technicznych,
  • zasadach zestaw­ia­nia różnych mate­ri­ałów i kolorów.

Nakreślamy kierunek, w jakim może­cie dzi­ałać, aby samemu stworzyć niepow­tarzalne wnętrze.

Możemy się również umówić na wiz­ytę w salonie z wyposaże­niem wnętrz i pomóc w wyborze konkret­nych materiałów.

Skon­tak­tuj się z nami teraz!

Profil Facebook
Google+