O nas

Jesteśmy małżeńst­wem architek­tów, którzy wza­jem­nie uzu­peł­ni­ają się umiejętnościami.

Posi­adamy doświad­cze­nie w pro­jek­towa­niu wnętrz, mebli na wymiar i indy­wid­u­al­nych struk­tur użytkowych, przez co nasza wiedza zdobyta na stu­di­ach poparta jest praktyką.

Zobacz nasze portfolio!

Lubimy pro­jek­tować pon­ad­cza­sowe, bardzo funkcjon­alne wnętrza, które są ide­al­nie dopa­sowane do użytkown­ików. Rozpoczy­na­jąc współprace z Nami macie pewność, że wsłuchu­jąc się w Wasze potrzeby każdy pro­jekt trak­tu­jemy indy­wid­u­al­nie, dos­tosowu­jąc go funkcjon­al­nie i finan­sowo do Was.

Umów się na spotkanie!

Pro­jekt to połowa sukcesu. Aby w pełni cieszyć się z wymar­zonego wnętrza potrzeba fachow­ców, którzy go wykon­ają. Dlat­ego współpracu­jemy z zau­fanymi fir­mami, którzy wykon­ają wszelkie prace potrzebne by uzyskać pożą­dany efekt.

Zobacz naszą ofertę!

Profil Facebook
Google+