Projekty mebli

Łóżko sosnowe

Tworzymy pro­jekty mebli wykony­wanych na wymiar (kuch­nie, garder­oby, szafy, łóżka i itd.)

Na pod­stawie inwen­taryza­cji opra­cowu­jemy pro­jekt, z którym może­cie udać się do dowol­nego sto­larza i zamówić Wasze wymar­zone meble.

Pon­adto niek­tóre wnętrza potrze­bują wyjątkowych mebli, dlat­ego pro­jek­tu­jemy również meble indywidualne.

Zobacz kat­a­log produktów!

Skon­tak­tuj się z nami!

Profil Facebook
Google+