Dom pasywny 1B

5 lat temu
Widok kuchnia przód

Real­iza­cja wnętrz domu pasywnego!

Przed­staw­iamy najnowszą real­iza­cję naszego pomysłu!

Siłą tego pro­jektu jest spójność wnętrza całego domu osiąg­nięta pow­tarzal­noś­cią mate­ri­ałów i kolorów.

Prostą formą pod­kreślone jest założe­nie pasy­wności budynku.

Jest to przykład bardzo funkcjon­al­nego, pon­ad­cza­sowego wnętrza.

Zobacz galerię zdjęć!

Profil Facebook
Google+